Page 1 of 1

AutoCAD Map 3D – Object Data Table

Posted: Fri Jan 21, 2022 9:50 am
by Tanja
Podaci iz OD tabele mogu se prikazati u Display Manager-u kao tekst, međutim ovaj tekst ne može se kopirati na više lokacija. Ukoliko je potrebno da se neki podatak iz OD tabele nalazi na više mesta, potrebno je konvertovati ih u blokove. Na ovaj način blokovi će sačuvati dinamičku vezu sa OD podacima, tako da će svaka promena nad izvornim podacima automatski biti reflektovana i na samom bloku.

https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 722285056/