КЛЕПСИДРА

Moderator: Tanja

Post Reply
User avatar
Tanja
Posts: 21
Joined: Thu Apr 16, 2020 6:53 pm

КЛЕПСИДРА

Post by Tanja »

КЛЕПСИДРА – старогрчки сат, односно инструмент за мерење времена, који је функционисао на бази протока воде или уља. Клепсидра вуче порекло из старог Египта, а у Грчкој је у употреби од краја 5. века пре н.е. Састојала се из два најчешће купаста реципијента положена један изнад другог. Течност је, путем уске цевчице, сипана у горњи реципијент, који је поседовао отвор на дну. Кроз тај отвор, течност је долазила до доњег реципијента, и подизала пловак у њему, чиме би се активирао индикатор који показује одређени број за мерење времена, исписан на унутрашњости или спољашњости посуде. Клепсидре су коришћене на суђењима, у астрономији, за мерење пулса и за одређивање трајања смена приликом војних стража. Водени сат представља један од најтачнијих и најдуговечнијих изума антике – заменили су га прецизнији сатови са клатном, тек у 17. веку. Фото: Реконструкција клепсидре
Hvala Tamari Komazec
1.jpg
1.jpg (39.1 KiB) Viewed 3938 times
Post Reply