Revit - ne radi Properties prozor

Informacije o programu Revit Architecture, Tips & tricks, How to...

Moderator: arch&ja

Post Reply
arch&ja
Posts: 8
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:12 pm

Revit - ne radi Properties prozor

Post by arch&ja »

Problem: Properties prozor u Revitu ne radi kako treba - kada se klikne na neki od parametara iz Properties menija, Revit ne prikazuje padajući meni sa opcijama vrednosti tog parametra (npr. parametar Scale za razmeru - ne prikazuje se padajući meni sa različitim razmerama).

Razlog: Korisnik radi na 2 monitora, čije rezolucije nisu isto podešene (npr. na jednom je podešeno 100%, a na drugom 125%).

Rešenje: Podesiti rezolucije oba ekrana na 100%. Odmah nakon podešavanja, padajući meniji su vidljivi u Revitu.
Post Reply