Dynamo za konstrukciju

Visual programming and Codding, Automation, Data flow (english language)

Moderator: Predrag J

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 66
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:07 am

Dynamo za konstrukciju

Post by admin »

Dynamo je open source platforma za vizuelno programiranje.

Duži niz godina se koristi u oblasti arhitekture, a u poslednjih par je zabeležen drastičan napredak i u oblasti građevinarstva. Alati za automatizaciju procesa u programima Revit, Advance Steel i Robot mogu da ubrzaju radni tok, pa čak i da promene proces projektovanja.

Korisna adresa: http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/ ... structure/
Post Reply