Senzori i IoT u tehnologiji digitalnih blizanaca

All about BIM, Digital Twins, FM, CFD (english language)

Moderator: Predrag J

Post Reply
Predrag J
Posts: 36
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:30 am

Senzori i IoT u tehnologiji digitalnih blizanaca

Post by Predrag J »

Da bih bio siguran da će svakom čitaocu teksta u potpunosti biti jasni svi procesi vezani za podatke, hajde da podatke u modelu digitalnog blizanca sagledamo iz perspektive nauke o podacima (eng. Data Science). Ako krenemo sa stanovišta da ne postoji suštinska razlika između podataka u nauci o podacima (eng. Data Science) i podataka u tehnologiji digitalnih blizanaca, procesi vezani za podatke grubo se mogu podeliti na:

- prikupljanje podataka;
- smeštanje podatka;
- analizu podataka;
- vizuelizaciju podataka;
- odluke i postupanja bazirana na osnovu rezultata analize podataka.

S obzirom na činjenicu da bi detaljno razmatranje svih procesa vezanih za podatke veoma teško stalo u jedan tekst, namera mi je da u današnjem tekstu detaljno razmotrim proces prikupljanja podataka u tehnologiji digitalnih blizanaca već postojećih objekata, dok ću u narednim tekstovima razmatrati ostale procese vezane za podatke.

Prikupljanje podataka

Ukoliko pretpostavimo da je čitaocu ovog teksta u potpunosti jasan način na koji se generišu podaci u BIM projektnom procesu, nisam siguran da je svima u potpunosti jasno koja je svrha senzora i IoT i na koji način oni podržavaju tehnologiju digitalnih blizanaca. U nameri da pomognem čitaocima da na najbolji mogući način shvate ulogu senzora i IoT u tehnologiji digitalnih blizanaca, daću odgovore na sledeća fundamentalna pitanja koja se tiču prikupljanja podataka kod digitalnih blizanaca:

Šta su senzori?
Gde se sve koriste i koja je svrha senzora?
Šta je IoT (eng. Internet of Things), a šta IIoT (eng. Industrial Internet of Things)?
Koja je veza između senzora i IoT?
Kako i gde čuvati prikupljene podatke iz senzora za analizu?

Za više informacija o ovoj temi, izaberite sledeći link:

https://www.teamcad.rs/index.php/srb/ve ... -blizanaca
Post Reply