Analiza i vizuelizacija podataka u tehnologiji digitalnih blizanaca – Cloud i Autodesk Forge

All about BIM, Digital Twins, FM, CFD (english language)

Moderator: Predrag J

Post Reply
Predrag J
Posts: 36
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:30 am

Analiza i vizuelizacija podataka u tehnologiji digitalnih blizanaca – Cloud i Autodesk Forge

Post by Predrag J »

Bez obzira na koji način su generisani podaci u BIM modelu ili u modelu digitalnog blizanca, da li tokom BIM projektnog procesa ili različitim merenjima putem senzora i korišćenjem IoT da bi se sakupljeni podaci smestili u BIM model ili model digitalnog blizanca, verujem da je svaki čitalac teksta svestan da se njihova analiza i vizuelizacija mogu smatrati ključnim alatom koji nam omogućava da ostvarimo značajne uštede. Jednako je moguće ostvariti uštede kako u BIM projektnom procesu, tako i u scenariju kada želimo optimizovati ekonomske i ekološke aspekte eksploatacije izgrađenog građevinskog objekta.

Međutim, Cloud i Autodesk Forge platforme nam ne omogućavaju maksimalnu optimizaciju samo u industrijama u kojima smo navikli da viđamo BIM i tehnologiju digitalnih blizanaca, kao što su auto i avio industrija, brodogradnja, građevinska industrija, biomehanika itd. Cloud bazirani modeli i Autodesk Forge platforma omogućavaju nam da, pored desktop aplikacija, možemo vršiti analizu i vizuelizaciju podataka u samom Cloud projektnom okruženju, ali i na Autodesk Forge platformi.

Kada želimo analizirati i vizuelizovati podatke u BIM modelu ili modelu digitalnog blizanca, možemo koristiti zaista puno alata i pristupa, međutim u današnjem tekstu fokusiraću se na najefikasnije i najčešće korišćene metode analize i vizuelizacije podataka sa potencijalno najširom primenom u različitim oblastima. U nastavku teksta, takođe ću se osvrnuti, kako na desktop rešenja, tako i na Cloud rešenja koja omogućavaju efikasnu analizu i vizuelizaciju podataka BIM modela ili modela digitalnog blizanca. A za sam kraj teksta, obradiću Autodesk Forge, kao platformu u kojoj je zaista sve moguće…

Više o ovoj temi možete saznati na:

https://www.teamcad.rs/index.php/srb/ve ... desk-forge
Post Reply