AutoCAD Map 3D – Object Data Table

Informacije o programu AutoCAD MAP 3D, Tips & tricks, How to...

Moderator: Tanja

Post Reply
User avatar
Tanja
Posts: 21
Joined: Thu Apr 16, 2020 6:53 pm

AutoCAD Map 3D – Object Data Table

Post by Tanja »

Podaci iz OD tabele mogu se prikazati u Display Manager-u kao tekst, međutim ovaj tekst ne može se kopirati na više lokacija. Ukoliko je potrebno da se neki podatak iz OD tabele nalazi na više mesta, potrebno je konvertovati ih u blokove. Na ovaj način blokovi će sačuvati dinamičku vezu sa OD podacima, tako da će svaka promena nad izvornim podacima automatski biti reflektovana i na samom bloku.

https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 722285056/
Post Reply