SUNCE SE DVA PUTA RAĐA

Moderator: Tanja

Post Reply
User avatar
Tanja
Posts: 21
Joined: Thu Apr 16, 2020 6:53 pm

SUNCE SE DVA PUTA RAĐA

Post by Tanja »

'Stanovnici Lepenskog vira poznavali su fenomen rađanja Sunca dva puta na dan dugodnevnice 21. juna.
NAVIGACIJA STARA 8000 GODINA
– Naselje Lepenski vir je jedino opstalo jer se u vreme klimatskih promena pomeralo uzvodno i naviše duž obale Dunava — kaže Hristivoje Pavlović. — U tim seobama Lepenci su uvek pravili nove kuće, s jednim izuzetkom — nizom objekata koji leže na pravcu s kojeg se jedino mogao posmatrati “dvostruki” izlazak Sunca na Treskavcu. Zato pretpostavljamo da su one bile neke vrste opservatorija.
KO JE IZMISLIO NULU?
Prof. dr Radivoje Pešić, objavio je da su upravo te osnovne forme A, D, i L bile osnov da se praćenjem osunčavanja stvori ceo sistem AzBunih znaka. Najnovija istraživanja su pokazala da su KoloVeni tim crtama i rezovima stvorili i sistem cifara i, što je najvažnije za matematiku, pojam nule (0) kao prelaz cikličnosti jednog nivoa na viši, u (božanskom) matematičkom kretanju/nabrajanju. Te „crte i rezovi” su očuvani i jasno se vide oko kućišta u Muzeju Lepenskog vira.
PORUKA ZA VEČNOST
– Toliki napor nesumnjivo ukazuje da je reč o poruci za večnost koju, nažalost, ne umemo da pročitamo — kaže dr Aleksandra Bajić. — Može se pretpostaviti čak i da je reč o nekoj vrsti arheometeorološkog ili navigacionog instrumenta.'

1614806977226.jpg
1614806977226.jpg (52.25 KiB) Viewed 1719 times
Post Reply