Jedan Crtež iz AutoCAD-a

Moderator: Tanja

Post Reply
User avatar
Tanja
Posts: 21
Joined: Thu Apr 16, 2020 6:53 pm

Jedan Crtež iz AutoCAD-a

Post by Tanja »

Rad je treći deo serije "Crtež", gde sam na tušem prepariranom papiru, povlačio linije sečivom, deleći slobodan prostor na pola svakim prolazom dok god je bilo mesta za prolaz sečiva noža bez preklapanja linija. Rad prati, u okviru mogućnosti crteža slobodnom rukaom, teze ne-euklidovskih geometrijskih sistema (Bolayi, Riemann) o nemogućnosti dokaza 5. Euklidovog postulata. Stoga, ako linija nije prava, onda je bilo moguće nastaviti njenu progresiju u polje prostora i zvuka. Prostor je postao prostor CAD-a, u kome su izlazni vektori svake linije nastavljeni, a zvuk je očitana frekvencija samog crteža komprimovana u frekvencijski opseg ljudskog sluha. Ovime sam pokušao da uspostavim intimnu, ljudsku dimenziju kao prizmu kroz koju mogu da prelomim i sagledam koncepte geometrije i fizike crteža. Svi naši pokreti su eliptični, tok naših unutrašnjih narativa takođe. Oslanjamo se na sećanja, prema tome i ranije koncepte i naučene sisteme mišljenja. Vraćajući ih, nikad ih tačno ne ponavljamo...

https://www.nikolaradiclucati.com/drawing3.html

1612391263729.jpg
1612391263729.jpg (234.25 KiB) Viewed 2984 times
Post Reply