Dynamo - Radni tok za neuniformne podele u Revitu

Visual programming and Codding, Automation, Data flow (english language)

Moderator: Predrag J

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 66
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:07 am

Dynamo - Radni tok za neuniformne podele u Revitu

Post by admin »

Revit je odličan softver za projektovanje, ali mu nedostaju alati za formiranje neuniformnih podela na oblicima. Često se veruje da fluidni oblici nisu mogući u Revitu, da su projektanti ograničeni ovim alatom. Nasuprot Revitu, smatra se da se takvi oblici mogu jednostavno napraviti u 3DS Max-u. U skladu sa ovim činjenicama formirali smo radni tok koji spaja dobre osobine oba softvera. Ovaj radni tok omogućava projektantima da slobodu iz 3DS Maxa prenesu u potpuno parametarsko BIM okruženje Revita. Radni tok koji smo napravili sadrži Dynamo, koji u ovom slučaju predstavlja vezu između 3DS Max-a i Revita.

Više detalja: https://www.teamcad.rs/index.php/srb/co ... e-u-revitu
Post Reply