IFC fajlovi i BIM 360

BIM 360 Docs, BIM 360 Design, BIM 360 Coordinate, BIM 360 Plan, BIM 360 Layout, BIM 360 Ops

Moderator: arch&ja

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 66
Joined: Thu Apr 16, 2020 12:07 am

IFC fajlovi i BIM 360

Post by admin »

Prošlog meseca je ažuriran BIM 360 Design Colaboration portal i implementirane su nove mogućnosti.

Jedna od važnijih mogućnosti koje su dostupne novim update-om je upotreba IFC fajlova u BIM 360 okruženju.

Korisnici sada mogu da:
1. Prikažu IFC ili kao jedinstven model ili u sklopu projekta
2. Naprave paket sa IFC podacima
3. Pregledaju IFC paket podataka
4. Sagledaju promene između različitih verzija IFC modela
5. Linkuju IFC fajl sa zajedničkog prostora (Shared Space)
6. Kreiraju revizione napomene za IFC fajlove

Više detalja: https://www.teamcad.rs/index.php/srb/ve ... -i-bim-360
Post Reply